Skip to Main Content

Newspaper Collections of the Hoover Institution Library & Archives

The Poland newspaper collection (1900-2001) comprises two-hundred and sixty-two different titles of publication, in Polish, German, Yiddish, English, and French. All titles within this collection are individually cataloged and have catalog records searchable in SearchWorks and WorldCat.

A-O

 1. Ameryka echo
 2. Argumenty : tygodnik społeczno-kulturalny
 3. Bialystoker Zeitung
 4. Biuletyn informacyjny : Centralnego Związku Polaków we Francji
 5. Biuletyn polityczny
 6. Biuletyn : wydawnictwo Stronnictwa Niezawisłości Narodowej
 7. Chwila Bieżąca : pismo ulotne Ligi Niezawisłości Polski
 8. Codzienny Niezależny Kurjer Polski w Argentynie : pierwszy dziennik polski w Południowej Ameryce / editor Wł. Taworski
 9. Czas : organ urzędowy Zjednoczenia Polsko Narodowego w Brooklynie = Times : the official organ of the Polish Alliance in Brooklyn
 10. Czas : niezależny tygodnik polski w Brukseli
 11. Czas
 12. Czas krakowski
 13. Czas : postępowy tygodnik polski w Kanadzie poświęcony sprawom ludu polskiego na wychodźtwie = The times
 14. Depesza : najpóźniejsze wieczorem pismo codzienne
 15. Deutsche Lodzer Zeitung
 16. Deutsche Rundschau in Polen
 17. Deutsche warschauer Zeitung
 18. Dziennik Chicagoski
 19. Dziennik Cieszyński
 20. Dziennik dla wszystkich = Polish everybody's daily
 21. Dziennik łódzki
 22. Dziennik narodowy
 23. Dziennik nowy
 24. Dziennik petrogradski, kurjer nowy : dziennik polityczny, społeczny i literacki
 25. Dziennik polski = The Polish daily
 26. Dziennik polski i dziennik zołnierza = Polish daily and soldier's daily
 27. Dziennik polski = Polish daily
 28. Dziennik poranny
 29. Dziennik powszechny
 30. Dziennik żołnierza 1 Dywizji Pancernej
 31. Dziennik żołnierza APW
 32. Dziennik związkowy
 33. Dzwon
 34. Echo Krakowa
 35. Echo Litwy
 36. Echo polskie
 37. Echo szanghajskie
 38. Folḳs-shṭime : organ fun Ḳulṭur-gezelshafṭlekhn farband fun di Yidn in Poyln
 39. Galicyjskie Wiadomości
 40. Gazeta administracji i policji państwowej
 41. Gazeta białostocka
 42. Gazeta codzienna
 43. Gazeta grudziądzka
 44. Gazeta international
 45. Gazeta krakowska
 46. Gazeta Łódzka
 47. Gazeta Ludowa : tygodnik Polskiego Stronnictwa Ludowego PSL we Francji
 48. Gazeta ludowa : wychodi na kazda nedziele
 49. Gazeta Lwowska
 50. Gazeta Lwowska : dziennik dla Dystryktu Galicyjskiego 
 51. Gazeta Lwowska : pismo Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
 52. Gazeta mławska = Mlawaer Zeitung
 53. Gazeta niedzielna
 54. Gazeta policji państwowej
 55. Gazeta Polska (Niepodległosc) = Journal Polonais : dziennik wychodzstwa polskiego we Francji
 56. Gazeta Polska : dziennik informacyjny Polaków na Bliskim Wschodzie
 57. Gazeta Polska
 58. Gazeta Polska : tygodnik ilustrowany poświęcony sprawom kulturalno-społeczno-oświatowym
 59. Gazeta robotnicza : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu
 60. Gazeta wyborcza
 61. Gazeta Żołnierza
 62. Głos : dziennik polityczny
 63. Głos ludowy = The People's voice
 64. Głos nauczycielski
 65. Głos polski, gazeta polska = Polish voice weekly
 66. Głos polski : La Voz de Polonia
 67. Głos pracy
 68. Głos robotniczy
 69. Głos Skarbowca : naczelny organ Związku Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej
 70. Głos Stolicy : dziennik polityczny popołudniowy
 71. Głos Szczeciński
 72. Glos Ursusa : gazeta załogi Zakładów Mechanicznych "Ursus"
 73. Godzina Polski ; dziennik polityczny, społeczny i literacki
 74. Goniec Obywatelski : Płock, Kutno, Łęczyca, Sierpc, Wyszogród, Gąbin, Gostynin, Krośniewice, Żychlin
 75. Goniec Warszawski
 76. Goniec z Warszawy ; dla zołnierzy i mieszkańców uwolnionych powiatów
 77. Górnik : organ Polskiej Partji Socialistycznej : wychodzi w każdy czwartek i niedzielę
 78. Górnik
 79. Górnik : organ Związku Robotników Przemysłu Górniczego P. R. L.
 80. Górnoślązak : codzienne pismo illustrowane poświęcone sprawom ludu polskiego na Śląsku
 81. Grodnoer Zeitung
 82. Gwiazda
 83. Gwiazda polarna
 84. Gwiazdka cieszyńska ; pismo poświęcone wiadomościom politycznym, nauce, przemysłowi i zabawie
 85. Informator wyborczy Polskiego Bezpartyjnego Koła Gospodarczego
 86. Jednosc : tygodnik NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego
 87. Kolejarz związkowiec
 88. Komunista : organ Komitetu Zagłębia Dąbrowskiego Komunistycznej Partji Robotniczej Polski
 89. Kongres Polonii Kanadyjskiej : Canadian Polish Congress = Congrès canadien polonais
 90. Korespondencya Wiedeńska
 91. Krakauer Zeitung
 92. Krakauer Zeitung : zugleich amtliches Organ des K. u. K. Festungskommandos
 93. Kronika : niezależny tygodnik demokratyczny
 94. Kronika Polska : niezależny dziennik demokratyczny = Chronique de Pologne : journal démocratique indépendant
 95. Kultura ; tygodnik społeczno-kulturalny
 96. Kurier Codzienny : pismo Stronnictwa Demokratycznego
 97. Kurier polski w Bagdadzie
 98. Kurier polski
 99. Kurier Wielkopolski
 100. Kurier Wileński : dziennik KC KP Litwy
 101. Kurjer polski
 102. Kurjer Poniedziałkowy i Poświąteczny : pismo niezależne
 103. Kurjer poranny
 104. Kurjer Poznański
 105. Kurjer Warszawski
 106. Kurjer Zagłębia : najdawniejszy i najpoczytniejszy dziennik w Zagłębiu
 107. Kuryer codzienny ilustrowany = Polish daily courier
 108. Kuryer Polski
 109. Kuźnica : pismo społeczno-literackie
 110. Landwirtschaftliche beilage : zur Deutschen Post
 111. Lech : tygodnik polski
 112. Legjonista Polski : pismo Polskiej Organizacji Narodowej w Zagłębiu Dąbrowskim
 113. Letsṭe nayes
 114. Litzmannstädter Zeitung : mit dem amtlichen Bekanntmachung für Stadt und Kreis Litzmannstadt
 115. Lucker Neuigkeiten = Łuckie Nowości = Luckiia Novosti
 116. Lud polski : Peuple Polonais
 117. Lwow i Wilno
 118. Małopolska
 119. Młoda Polska : tygodnik katolicki
 120. Monitor Dolnośla̜ski : pismo czasu stanu wojennego dla województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego
 121. Monitor polski : dziennik urze̦dowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 122. Naprzód
 123. Naród
 124. Naród polski
 125. Narodowiec
 126. Narodowiec ; quotidien démocrate pour la défense des interets sociaux et culturels de l'immigration polonaise
 127. Nasz dziennik
 128. Nasz kurjer
 129. Nasz Przegląd : organ niezależny
 130. Nasza gazeta : pismo codzienne chrześcijańsko-narodowe
 131. Nasza gazeta : biuletyn informacyjny Zwia̜zku Polaków na Litwie
 132. Nasza Polska
 133. Nasza trybuna = Our tribune
 134. Neue lodzer Zeitung
 135. Niepodległość : organ Polskiego Frontu Narodowego
 136. Niezależne słowo
 137. Nowa epoka
 138. Nowa gazeta : poświęcone wszelkim zjawiskom życia społecznego
 139. Nowa kultura
 140. Nowa Polska = La Nouvelle Pologne
 141. Nowa reforma
 142. Nowiny
 143. Nowiny krajowe i zagraniczne
 144. Nowiny ostrawskie
 145. Nowiny Wiedeńskie Ilustrowane : organ bezpartyjny
 146. Nowoczesność : interesy i demokracja dla wszystkich
 147. Nowy czas
 148. Nowy Dziennik
 149. Nowy głos ; pismo polityczno-społeczne i literackie
 150. Nowy Kurier Warszawski
 151. Nowy świat : pismo codzienne dla wszystkich sfer
 152. Oblicze tygodnia = Polish weekly review
 153. Obserwator codzienny
 154. Odrodzenie
 155. Ojczyzna
 156. Olsztyński kurier obywatelski : gazeta tygodniowa : solidarność, samorządność, demokracja, gospodarność
 157. Opinia : pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
 158. Orzeł bialy ; Polska walczaca o wolność.
 159. Osadnik = El Colono
 160. Ostatnie wiadomości = Latest news
 161. Ostdeutscher beobachter : Organ der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei

The Poland newspaper collection (1900-2001) comprises two-hundred and sixty-two different titles of publication, in Polish, German, Yiddish, English, and French. All titles within this collection are individually cataloged and have catalog records searchable in SearchWorks and WorldCat.. 

P-Z

 1. Patriota Polski : La Patriote Polonais
 2. Patryota
 3. Pismo żołnierza = Soldier's newspaper
 4. Polak - katolik
 5. Polak w Afryce
 6. Polak w Iranie
 7. Polak we Francji = Le Polonais en France
 8. Polityka
 9. Polonia
 10. Polska Demokratyczna
 11. Polska Dzisiejsza = La Pologne d'Aujourd'hui
 12. Polska walczaca, żołnierz Polski na obczyżnie
 13. Polska wierna = A Pologne fidele
 14. Polska zbrojna
 15. Postęp ; pismo codzienne dla rodzin polskich
 16. Prawda = The truth
 17. Prawda wileńska = Vilniaus Tiesa
 18. Prawo i życie : organ Zrzeszenia Prawników Polskich
 19. Prawo ludu : tygodnik ilustrowany, polityczny, społeczny, rolniczy i oswiatowy
 20. Przegląd kulturalny
 21. Przegląd poranny
 22. Przegląd Wieczorny
 23. Przelom : organ Polskiej Socjalno-Demokratycznej Partji Litwy i Białej Rusi
 24. Przemiany : [tygodnik społeczno-kulturalny]
 25. Przyszłość polski
 26. Przyszłość ; tygodnik polityczny, społeczny i literacki
 27. Pultusker Zeitung : Amtliches Veröffentlichungsblatt für die Kreise Pultusk und Makow = Gazeta Pułtuska : organ urzędowych obwieszczeń dla pow. Pułtuskiego i Makowskiego
 28. Rada robotnicza
 29. R.C.S.
 30. Robotnik polski
 31. Rzecz Ogólna : jednodniówka
 32. Rzeczpospolita i Dziennik Gospodarczy
 33. Rzeczpospolita
 34. Rzeczpospolita : biuletyn Centralnego Demokratycznego Komitetu Wyborczego
 35. Rzeczpospolita : wydanne poranne
 36. San
 37. Skarpa Warszawska : tygodnik
 38. Skóra i obuwie
 39. Słowo
 40. Słowo Polskie : pismo codzienne
 41. Słowo polskie = The Polish word
 42. Słowo
 43. Słowo : dziennik katolicki
 44. Solidarność szczecińska : tygodnik NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego
 45. Sprawa : dwutygodnik Polskiego Instytutu "Miecz Ducha" = The Common Cause : fortnightly of the Polish Section of the "Sword of the Spirit"
 46. Sprawa robotnicza ; pismo poświęcone sprawom narodowego ruchu robotniczego
 47. Stolica
 48. Stowarzyszeniec
 49. Straz̀nica
 50. Suwalkier Nachrichten
 51. Świat i Polska ; tygodnik poświęcony zagadnieniom międzynarodowym
 52. Świt = The Dawn
 53. Świt : tygodnik poświe̜cony sprawie robotniczej
 54. Sztandar Polski = L'Etandard polonaise : dziennik emigracji polskiej we Francji, Belgii i Holandii
 55. Trybuna Dolnośląska : tygodnik Polskiej Partii Robotniczej
 56. Trybuna kongresowa
 57. Trybuna literacka
 58. Trybuna ludu
 59. Trybuna ludu = La Tribune du peuple
 60. Trybuna robotnicza
 61. Trybuna Tygodnia
 62. Trybuna
 63. Tu i teraz
 64. Tydzien robotnika
 65. Tygodnik gdanśki.
 66. Tygodnik Małopolska
 67. Tygodnik obywatelski Solidarności.
 68. Tygodnik Podhalański
 69. Tygodnik polski
 70. Tygodnik polski = The Polish weekly
 71. Tygodnik powszechny
 72. Tygodnik Solidarność
 73. Tygodnik warszawski : pismo katolickie poświęcone zagadnieniom życia narodowego
 74. W Drodze : dwutygodnik polityczny i literacki
 75. The Warsaw weekly
 76. Wiadomości literackie
 77. Wiadomości
 78. Wiadomości polskie : polityczne i literackie = Les Nouvelles Polonaises
 79. Wiadomości polskie
 80. Wiadomości polskie = Les Nouvelles polonaises
 81. Wiadomości Polskie = Polish news
 82. Wiadomości polskie z Pragi : dziennik bezpartyjny
 83. Wiarus Polski : quotidien polonais
 84. Wici codzienne = The Polish daily herald
 85. Wiedeński Kuryer Polski : pismo poświęcone sprawom Legionów polskich i wychodźtwa polskiego
 86. Wieści Polskie
 87. Wolna Polska = Polonia Libre
 88. Wolna Polska = Pologne Libre
 89. Wolność
 90. Życie
 91. Życie Przemyskie ; tygodnik społeczny
 92. Życie literackie
 93. Związkowiec
 94. Zycie gospodarcze
 95. Zielony sztandar = The Green banner
 96. Wolność
 97. Związkowiec = Alliancer
 98. Wolność
 99. Żołnierz polski