Skip to Main Content

Newspaper Collections of the Hoover Institution Library & Archives

The Czechoslovakia newspaper collection (1914-2000) comprises one-hundred and thirty-two different titles of publication, in Czech, Slovak, German, English, French, and Hungarian. All titles within this collection are individually cataloged and have catalog records searchable in SearchWorks and WorldCat.

 1. A-I-Z
 2. Americké dělnické listy = American workingmen's news
 3. Amerikán.
 4. Armáda proletářu : týdeník českých vojínů na Slovensku
 5. Bojovník.
 6. Bojovnik : denník Československej armády.
 7. Bojovnik : orgán Československej armády.
 8. Bratstvo
 9. Budujeme
 10. Čas : dennik Demokratickej strany
 11. Čas : ustredný Orgán Demokratickej strany na Slovensku
 12. Čech.
 13. Čechoslovák = Chekhoslovakʺ.
 14. Čechoslovák = The Czechoslovak
 15. Čechoslovák v Anglii = The Czechoslovak in England
 16. Česká pravda : ústřední orgán Čsl. strany národně-socialistické.
 17. České Slovo : Čechy
 18. České slovo : Noviny československého exilu
 19. České slovo : ústřední orgán České strany národně sociální.
 20. Československá samostatnost = L'Indépendance tchécoslovaque
 21. Československý denník : orgán Československé Národní Rady a správy Svazu československých spolků na Rusi = Cheshkoslovat͡skīĭ dnevnik
 22. Československý svět : orgán Československého ústavu zahraničního.
 23. Denní hlasatel
 24. Deutsche Zeitung Bohemia
 25. Duch času : Obdeník českoslovanské sociální demokracie na Ostravsku
 26. Expres
 27. Die Front : Nachrichtenblatt der Sudetendeutschen Partei in Mähren-Schlesien
 28. Gardista
 29. Gazette de Prague
 30. Der Gegen-Angriff : Antifaschistische Wochenschrift
 31. Hlas revoluce
 32. Hlas
 33. Hlas : za pravdu a právo!
 34. Hlasatel
 35. Hospodářské noviny : ekonomický týdeník ÚV KSČ.
 36. Jednota
 37. Katolický týdeník.
 38. Katolík.
 39. Krajan : ústredny list československého zahraničia.
 40. Kulturni politika
 41. L : Listy týdeník Svazu čs. spisovatelů.
 42. Lidová demokracie : orgán Československé strany lidové.
 43. Lidové listy
 44. Lidové noviny
 45. Lidové noviny
 46. Lidové noviny
 47. LL : Literární listy týdeník Svazu čs. spisovatelů.
 48. L̕ud : uśtredny ́organ Strany slovenskej obrody
 49. Mladá fronta
 50. Mladá fronta dnes
 51. Nový čas : nezávislý denník
 52. Národná obroda
 53. Severočeský deník : SD.
 54. Nové slovo : Týždenník pre politiku, hospodárstvo a kultúru.
 55. Pravda na weekend
 56. Obrana lidu
 57. Rol'nícke noviny
 58. Sloboda
 59. My ...
 60. Prague news letter
 61. Nové Československo = New Czechoslovakia
 62. Sloboda : slovenský národný týždenník
 63. Pennsylvánska slovenská jednota = Pennsylvania Slovak Union
 64. Nové Československo : (La Tchécoslovaque nouvelle)
 65. Mladé Československo = Young Czechoslovakia
 66. Der neue Tag : Tageszeitung für Böhmen und Mähren : amtliches Veröffentlichungsorgan des Reichsprotektors für Böhmen und Mähren und der nachgeordneten deutschen Dienststelten
 67. Prager Abend
 68. Nova doba = New era.
 69. Pražský večer : Národ a práce
 70. Pražske noviny
 71. Pondělí Národních listů a Národa
 72. Polední list
 73. Národní osvobození
 74. Národní demokracie : deník lidový.
 75. Rudé právo.
 76. New Yorkský denník = New York daily
 77. Naš věk
 78. Mladé proudy : týdeník československé socialistické mládeže.
 79. Pražský list
 80. Národ.
 81. Právo lidu : ústřední deník československé sociální demokracie
 82. Nedělní new-yorské listy
 83. Slovák v Amerike = Slovak American
 84. Rovnost
 85. Národní politika
 86. Prager Tagblatt
 87. New-Yorské listy
 88. Národnie noviny
 89. Prager Abendblatt
 90. Moravská orlice
 91. Národní listy
 92. Naše hospodářské starosti a naděje
 93. Noviny zahraničniho obchodu
 94. Předvoj : týdeník mladé inteligence
 95. Práca
 96. Pěst : časopis tvého lepšiho socialistického zítřka.
 97. Práce.
 98. Pravda : orgán Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska
 99. Prager Presse
 100. Prager Abendzeitung
 101. Slovenská nedel'a.
 102. Slovenské hlasy
 103. Slovenské noviny = Slovak news : Slovenský týždenník.
 104. Slovenský denník
 105. Slovenský denník : noviny Kresťanskodemokratického hnutia
 106. Slovenský hlásnik = Slovak herald : úradný orgán Slov. evanj. jednoty a Slov. evanj. ženskej jednoty
 107. Slovo pracujících : zpravodaj závodních politických organisací čs. strany národně socialistické.
 108. Slovo
 109. Smena : Denník mládeže.
 110. Sozialdemokrat : Zentralorgan der Deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei i. d. Tschechoslowakischen Republik
 111. Štít : list české strany křesťansko-sociální.
 112. Svět.
 113. Svět Práce.
 114. Svobodné noviny : list Sdružení kulturních organisací
 115. Svobodný zítřek : list demokratických Čechoslováků v exilu = Le lendemain libre : bi-mensuel tchécoslovaque
 116. Svobodný zítřek : týdeník pro politiku, hospodářství a kulturu
 117. Svornost
 118. Tribuna : týdeník pro ideologii a politiku
 119. Uj szó : Szlovákia Kommunista Pártjának napilapja
 120. Úro
 121. Útok
 122. Večer : národ a práce
 123. Večerní české slovo
 124. Večerník
 125. Večerník Národní listy
 126. Venkov : list českého zemědělského lidu
 127. Verejnosť : denník hnutia Verejnosť proti násiliu
 128. Věstník ROH : organisační oběžník funkcionářů Revolučního odborového hnutí.
 129. Die Volks-Illustrierte : VI.
 130. Westböhmische Zeitung : Mitteilungsblatt der NSDAP für die Kreise Pilsen und Klattau / Verkündungsblatt des Oberbürgermeisters der Stadt Pilsen
 131. Zájmy lidu : organ českého odvětví Socialistické strany v Americe
 132. A Zet.