Skip to Main Content

Newspaper Collections of the Hoover Institution Library & Archives

The Lithuania newspaper collection (1915-2001) comprises thirty-nine different titles of publication, in Lithuanian, Polish, German, Russian and Belarusian. All titles within this collection are individually cataloged and have catalog records searchable in SearchWorks and WorldCat.

 1. Belaruski zvon: tydni͡ovy chasopis
 2. Czerwony sztandar : organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Litwy
 3. Dabarties žiedai
 4. Dabartis : Laikraštis skiriamas Lietuvai
 5. Deutsche Nachrichten für Litauen = Vokiečių žinios Lietuvoje
 6. Dziennik Wileński
 7. Dzwon Litwy
 8. Ėkho Litvy
 9. Gazeta Krajowa
 10. Głos Kowna : Organ Tymczasowego Komitetu Politycznego Ziemi Kowieńskiej
 11. Głos Litwy
 12. Głos Ludu : pismo ludowe
 13. Głos Wileński : pismo tygodniowe dla miast i wsi
 14. Jednaść
 15. Kownoer zeitung
 16. Krynica : Biełaruskaja Chrzyścijanska-Demakratyčnaja Hazeta
 17. Kurier Wileński : dziennik KC KP Litwy
 18. Lietuvos aidas : [Lietuvos respublikos valstybinis laikraštis]
 19. Lietuvos rytas
 20. Maladoe z͡hytsʹtsi͡o : pėryodychnai͡a chasopisʹ belaruskae moladzi
 21. Mažoji Lietuva : LPS Klaipėdos m. tarybos leidinys
 22. Memeler Dampfboot : führende Tageszeitung des Memelgebiets und des übrigen Litauens
 23. Nasha dumka : palitychnai͡a ėkonomichnai͡a i litaraturnai͡a tydnevai͡a hazėta
 24. Nasz Sztandar
 25. Nauja gadynė
 26. Die neue Zeit : Organ des Soldatenrates Kowno
 27. Nowiny Wileńskie
 28. Respublika
 29. Rzeczpospolita : Wyd. wileńskie
 30. Skizzen-Mappe : der Kownoer Zeitung
 31. Słowo Wileńskie
 32. Słowo Żołnierskie
 33. Straż Litwy
 34. Trybuna Żydowska : czasopismo polityczne i spoleczno - literackie
 35. Vīlenskīī kurʹer
 36. Vilenskoe slovo : ezhednevnai͡a gazeta
 37. Vilniaus garsas
 38. Vilnius
 39. Ziemia Wileńska : pismo tygodniowe dla wszystkich