Skip to Main Content

Hoover Institution Library & Archives resources for the History of Yugoslavia

This guide will introduce you to Hoover Institution Library & Archives materials important for the history of Yugoslavia and its successor states

Introductions

This guide provides assistance in researching materials related to the history of Yugoslavia, held in the Hoover Institution Library & Archives. 

The collections of Hoover Institution archives are divided into characteristic periods from the history of Yugoslavia and presented in alphabetical order.

The Yugoslavia newspaper collection is part of the archival material. 

The digitized material in the Library & Archives—texts, posters, sound recordings, monographs, and serial publications—represents a very important part of the resources related to Yugoslavian history. The Hoover’s digital and library material presented in this guide is just a sample of the interesting and rare material in our collections. 

The complete Library & Archives holdings can be found in SearchWorks, an electronic catalog of Stanford University. Digitized material related to the history of Yugoslavia can be found on Hoover’s Digital Collections website.

Vodič pruža pomoć u istraživanju građe vezane uz povijest Jugoslavije, koja se čuva u knjižnici ili arhivu Hooverova instituta.

Vodič sadrži odabrane zbirke arhiva Hooverova instituta podijeljene u karakteristična razdoblja iz prošlosti Jugoslavije i prikazane abecednim redom. U sklopu arhivskih zbirki nalazi se i zbirka novina.

Digitalizirana građa, kao i građa knjižnice Hooverova instituta, vezana uz povijest Jugoslavije predstavljena je u vodiču primjerima.

Cijela zbirka nalazi se u online katalogu sveučilišta Stanford - SearchWorks.

Digitalizirana građa dostupna je na web-stranici Hoover Digital collections. 

Водич представља помоћ приликом истраживања материјала везаних за историју Југославије, који се чувају у библиотеци или архиву Хуверовог института. 

У овом Водичу се налазе одабране збирке Хуверовог архива подељене на карактеристична раздобља из прошлости Југославије и представљене по абецедном реду. У оквиру архивских збирки налази се и колекција новина

Дигитализован материјал, као и материјал библиотеке Хуверовог института, који представља веома значајан део грађе, представљен је у водичу кроз примере.

Читаву колекцију могуће је пронаћи електронском каталогу универзитета Стенфорд - SearchWorks

Збирку дигитализоване грађе везане за Југославију пронађите на веб-сајту Хуверове дигиталне колекције.